Milan Felix Šulc

Vývoj s lokálním PHP a DB i Adminerem v Dockeru

Zvykl jsem si používat při vývoji lokální PHP a Adminer + DB v Dockeru.

26/02/2019
2 min read
400 words

Už skoro 2 roky vyvýjím PHP aplikace bez Dockeru. Myslím tím, že mam nainstalované PHP přes Brew lokálně.

To, že je Docker na OSX pomalý, není žádná novinka, každý kdo s Dockerem někdy na OSX pracoval na to jistě narazil. Dá se to potunit ruznými způsoby, ja osobně jsem si nainstaloval PHP lokálně a nemůžů si to vynachválit.

No jo, ale statických projektů tolik není, co s databází? Tu naopak v Dockeru spouštím.

Je libo MariaDB 10.4?

docker run \
	-it \
	-d \
	-p 3306:3306 \
	--name xproject_mariadb \
	-e MYSQL_ROOT_PASSWORD=rootpw \
	-e MYSQL_DATABASE=project \
	-e MYSQL_USER=project \
	-e MYSQL_PASSWORD=project \
	mariadb:10.4

Je libo Postgres 11?

docker run \
	-it \
	-d \
	-p 5432:5432 \
	--name xproject_postgres \
	-e POSTGRES_PASSWORD=project \
	-e POSTGRES_USER=project \
	postgres:11

Databázi bychom měli, ještě do ní budeme koukat přes Adminer. Mrkněte na image dockette/adminer, je fakt tenkej.

docker run \
	-it \
	-d \
	-p 9999:80 \
	--link xproject_adminer \
	--name xproject_adminer \
	dockette/adminer:dg

Na OSX je pak vychytávka v podobě host.docker.internal, která funguje jako hostname. Kontejner s Adminerem se pak dokáže spojit s hostem a jelikož máme MariaDB kontejner vystavený na portu 3306, tak se k němu dokáže Adminer spojit.

Dockette Adminer - host.docker.internal

A k tomu všemu jsem si oblíbil Makefile. Proč to celé nemít zautomatizované?

.PHONY: loc-mariadb loc-adminer loc-dev loc-webpack

loc-mariadb: loc-mariadb-stop
	docker run -it -d -p 3306:3306 --name xproject_mariadb -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=rootpw -e MYSQL_DATABASE=project -e MYSQL_USER=project -e MYSQL_PASSWORD=project mariadb:10.4

loc-mariadb-stop:
	docker stop xproject_mariadb || true
	docker rm xproject_mariadb || true

loc-adminer: loc-adminer-stop
	docker run -it -d -p 9999:80 --link xproject_mariadb --name xproject_adminer dockette/adminer:dg

loc-adminer-stop:
	docker stop xproject_adminer || true
	docker rm xproject_adminer || true

loc-dev:
	NETTE_DEBUG=1 php -S 0.0.0.0:8000 -t www

loc-webpack:
	npm run dev

Já realně pracuji na 1 projektu naráz, ale pokud často přepínáte, můžete si udělat jednu společnou DB pro všechny projekty a nebo mít ruzné porty pro různé DB.

A jak vyvijíte vy? Podělte se o vaše vychytávky.

Currently working

I am currently digging deeper to serverless stuf. Also trying to do my best around Nette [contributte.org & componette.org]. Taking care of 242 libraries across various Github organizations.