Latte - evoluce registrace maker a helperů (filtrů)