Nette - jak zapisovat služby (extension / neon)

17.10.2015
6 min read
1201 words

Jaké jsou možnosti registrovat služby do dependency injection containeru. Porovnání zápisů přes Config a přes Extension.

Nette\DI a Nette\DI\Container jsou, jak už všichni víme, skvělé třídy, které nám ušetří spoustu a spoustu času. Jako fakt. Denně do DIC registrujeme služby, načítáme configy, přidáváme parametry. Přes DIC vytváříme služby, továrničky na služby, továrničky na cokoli...

Jaké jsou možnosti

Existují 2 základní postupy. Přes Config, zpravidla config.neon nebo přes Extension.

Pro jednoduché prototypování a přepisování již existujících služeb se více hodí registrovat přes Config.

Pro samostatné standalone rozšíření, komponenty, addony apod. je ideální použít vlastní Extension

Příklad můžeme vidět hned u Nette, které je rozdělené do samostatných balíčků jako například:

Většinou je dobré se držet principu konvence před konfigurací.

Zápisy

Pro účely snadného porovnání zápisů jsem vytvořil balíček planette/cookbook-dependency-injection.

Najdete tam zápisy přes neon a totožné přes extension. Můžete tak snadno porovnat, jestli děláte vše správně, případně narazit na postup, který neznáte (hlavně začátečníci).

Nástroj vytváří 2 containery a přes nette\tester je porovnává.

NEON

NEON je velmi důmyslný nástroj, ve kterém lze snadno definovat vše co potřebujeme.

Potřebujeme službu?

services:
 - App\MyService

Potřebujeme službě předat argumenty?

services:
 - App\MyService(path/to/folder)
services:
 my:
  class: App\MyService
  arguments: [path/to/folder]

Potřebujeme službu vytvořit s parametry?

services:
 my:
  class: App\MyService
  parameters: [a]
  arguments: [%a%]
services:
 my:
  class: App\MyService(%a%)
  parameters: [a]

Extension

Extension nebo-li CompilerExtension nám poskytuje API, přes které dokážeme nadefinovat věškerou funkčnost.

Hlavním nástrojem je zde ContainerBuilder. V extension ho získáme přes $this->getContainerBuilder().

Třída obsahuje 3 základní metody:

 • loadConfiguration
  • volá se v 1. kroku
  • co dělat: registrovat a nastavovat svoje služby
 • beforeCompile
  • volá se ve 2. kroku
  • co dělat: upravovat již zaregistrované služby (pokud víte co děláte!!!)
 • afterCompile
  • volá se ve 3. kroku
  • co dělat: vkládat dekorující části PHP kódu, zejména do metody initialize (pokud víte co děláte!)

Tipy a zajímavosti

1. Jak vytvořit container

Nejjednodušeji container vytvoříte přes ContainerLoader takto:

$loader = new ContainerLoader('path/to/temp', $autoRebuild = TRUE);
$class = $loader->load('mycontainer', function (Compiler $compiler) {
  $compiler->addExtension('my', new MyExtension());
  //
  $compiler->loadConfig('my.config.neon');
});

// Container_998a370549
$container = new $class;

2. Kde se bere název pro container

Může za to metoda ContainerLoader::getClassName($key), což v předchozím případě vrátí Container_998a370549.

$key = 'mycontainer';
$name = 'Container_' . substr(md5(serialize($key)), 0, 10);
// Container_998a370549

3. Kde se berou defaultní extensions

Nette definuje všechny defaultní extension v Configuratoru.

public $defaultExtensions = [
 'php' => Nette\DI\Extensions\PhpExtension::class,
 'constants' => Nette\DI\Extensions\ConstantsExtension::class,
 'extensions' => Nette\DI\Extensions\ExtensionsExtension::class,
 'application' => [Nette\Bridges\ApplicationDI\ApplicationExtension::class, ['%debugMode%', ['%appDir%'], '%tempDir%/cache']],
 'decorator' => Nette\DI\Extensions\DecoratorExtension::class,
 'cache' => [Nette\Bridges\CacheDI\CacheExtension::class, ['%tempDir%']],
 'database' => [Nette\Bridges\DatabaseDI\DatabaseExtension::class, ['%debugMode%']],
 'di' => [Nette\DI\Extensions\DIExtension::class, ['%debugMode%']],
 'forms' => Nette\Bridges\FormsDI\FormsExtension::class,
 'http' => Nette\Bridges\HttpDI\HttpExtension::class,
 'latte' => [Nette\Bridges\ApplicationDI\LatteExtension::class, ['%tempDir%/cache/latte', '%debugMode%']],
 'mail' => Nette\Bridges\MailDI\MailExtension::class,
 'reflection' => [Nette\Bridges\ReflectionDI\ReflectionExtension::class, ['%debugMode%']],
 'routing' => [Nette\Bridges\ApplicationDI\RoutingExtension::class, ['%debugMode%']],
 'security' => [Nette\Bridges\SecurityDI\SecurityExtension::class, ['%debugMode%']],
 'session' => [Nette\Bridges\HttpDI\SessionExtension::class, ['%debugMode%']],
 'tracy' => [Tracy\Bridges\Nette\TracyExtension::class, ['%debugMode%']],
 'inject' => Nette\DI\Extensions\InjectExtension::class,
];

4. Kdy se přegeneruje container

To záleží na konkrétním použití. Generování ovlivňuje název containeru a příznak autoRebuild.

K přegenerování dojde když:

Při vytváření containeru se vytvoří i soubor *.meta, který nese informaci o použitých souborech.

Pokud se nějaký soubor v průběhu změní, kontrolní součet nebude sedět a dojde k přegenerování.

Pokud používáte Nette\Configurator, tak ten vytváří název containeru podle parametrů a souborů (configů).

5. Neznámý počet parametrů

Tuto vlastnost využijeme hlavně v metodě CompilerExtension::afterCompile.

Uvažujme tento kód:

$initialize = $class->getMethod('initialize');

$initialize->addBody('My\\Tracy\\Bar::init(?);', [1, 2]);
$initialize->addBody('My\\Tracy\\Bar::init(?*);', [[1, 2]]);

Výstup bude vypadat takto:

public function initialize()
{
 My\Tracy\Bar::init(1);
 My\Tracy\Bar::init(1, 2);
}

Rozdíl je v placeholderu ?*, který nám parametry expanduje jako pole argumentů. Dalo by se to přirovnat k call_user_func_array.


Přehled

Kompletní přehled naleznete na GitHubu v repozitáři planette/cookbook-dependency-injection.

Tento přehled je pro Nette 2.3 a 2.4. Nette 3.0 má nějaké nové vychytávky.

Simple

NEON (code)

services:
  a1: TestClass

  a2:
    class: TestClass

  a3:
    create: TestClass

Extension (code)

$builder = $this->getContainerBuilder();

$builder->addDefinition('a1')
  ->setClass('TestClass');

$builder->addDefinition('a2')
  ->setClass('TestClass');

$builder->addDefinition('a3')
  ->setFactory('TestClass');

Zkompilovaný kód (code)

Options

NEON (code)

services:
  b1:
    class: TestClass
    autowired: off

  b2:
    class: TestClass
    inject: on

Extension (code)

$builder = $this->getContainerBuilder();

$builder->addDefinition('b1')
  ->setClass('TestClass')
  ->setAutowired(FALSE);

$builder->addDefinition('b2')
  ->setClass('TestClass')
  ->setInject(TRUE);

Zkompilovaný kód (code)

Arguments

NEON (code)

services:
  c1a: TestClass2(1, 2)

  c1b:
    class: TestClass2
    arguments: [1, 2]

  c2a: TestClass2(1)

  c2b:
    class: TestClass2
    arguments: [a: 1]

  c3a: TestClass2(b: 2)

  c3b:
    class: TestClass2
    arguments: [b: 2]

Extension (code)

$builder = $this->getContainerBuilder();

$builder->addDefinition('c1a')
  ->setClass('TestClass2')
  ->setArguments([1, 2]);

$builder->addDefinition('c1b')
  ->setClass('TestClass2', [1, 2]);

$builder->addDefinition('c2a')
  ->setClass('TestClass2')
  ->setArguments([1]);

$builder->addDefinition('c2b')
  ->setClass('TestClass2', [1]);

$builder->addDefinition('c3a')
  ->setClass('TestClass2')
  ->setArguments(['b' => 2]);

$builder->addDefinition('c3b')
  ->setClass('TestClass2', ['b' => 2]);

Zkompilovaný kód (code)

Tags

NEON (code)

services:
  d1:
    class: TestClass
    tags: [t1]
  d2:
    class: TestClass
    tags: [t1: foobar]

Extension (code)

$builder = $this->getContainerBuilder();

$builder->addDefinition('d1')
  ->setClass('TestClass')
  ->addTag('t1');

$builder->addDefinition('d2')
  ->setClass('TestClass')
  ->setTags(['t1' => 'foobar']);

Zkompilovaný kód (code)

Arguments + parameters

NEON (code)

services:
  e1:
    class: TestClass2
    parameters: [a]
    arguments: [%a%]

  e2:
    class: TestClass2
    parameters: [a: NULL, b: 1]
    arguments: [%a%, %b%]

  e3:
    class: TestClass2(%a%)
    parameters: [a]

  e4:
    class: TestClass2(b: %a%)
    parameters: [a]

Extension (code)

$builder = $this->getContainerBuilder();

// $->setClass()->setArguments() <==> $->setFactory()

$builder->addDefinition('e1')
  ->setClass('TestClass2')
  ->setArguments([$builder->literal('$a')])
  ->setParameters(['a']);

$builder->addDefinition('e2')
  ->setClass('TestClass2', [$builder->literal('$a'), $builder->literal('$b')])
  ->setParameters(['a' => NULL, 'b' => 1]);

$builder->addDefinition('e3')
  ->setClass('TestClass2')
  ->setArguments([$builder->literal('$a')])
  ->setParameters(['a']);

$builder->addDefinition('e4')
  ->setClass('TestClass2')
  ->setArguments([NULL, $builder->literal('$a')])
  ->setParameters(['a']);

Zkompilovaný kód (code)

Implements (interfaces)

NEON (code)

services:
  f1:
    implement: ITestInterface

  f2:
    class: stdClass
    implement: ITestInterface

  f3a:
    implement: ITestInterface2
    arguments: [1, 2]

  f3b:
    implement: ITestInterface2
    arguments: [b: 2]

  f4a:
    implement: ITestInterface3
    parameters: [c]
    arguments: [%c%]

  f4b:
    implement: ITestInterface3
    parameters: [c]
    arguments: [1]

  f5s: TestClass2
  f5:
    factory: @f5s
    implement: ITestInterfaceGet

  f6s:
    class: TestClass
  f6:
    factory: @f6s
    implement: ITestInterface

  f7s:
    class: TestClass2
  f7:
    factory: @f7s
    implement: ITestInterface3
    parameters: [c: 1]
    arguments: [%c%]

Extension (code)

$builder = $this->getContainerBuilder();

$builder->addDefinition('f1')
  ->setImplement('ITestInterface');

$builder->addDefinition('f2')
  ->setClass('stdClass')
  ->setImplement('ITestInterface');

$builder->addDefinition('f3a')
  ->setImplement('ITestInterface2')
  ->setArguments([1, 2]);

$builder->addDefinition('f3b')
  ->setImplement('ITestInterface2')
  ->setArguments(['b' => 2]);

$builder->addDefinition('f4a')
  ->setImplement('ITestInterface3')
  ->setArguments([$builder->literal('$c')])
  ->setParameters(['c']);

$builder->addDefinition('f4b')
  ->setImplement('ITestInterface3')
  ->setArguments([1])
  ->setParameters(['c']);

$builder->addDefinition('f5s')
  ->setClass('TestClass2');

$builder->addDefinition('f5')
  ->setFactory('@f5s')
  ->setImplement('ITestInterfaceGet');

$builder->addDefinition('f6s')
  ->setClass('TestClass');

$builder->addDefinition('f6')
  ->setFactory('@f6s')
  ->setImplement('ITestInterface');

$builder->addDefinition('f7s')
  ->setClass('TestClass2');

$builder->addDefinition('f7')
  ->setFactory('@f7s')
  ->setImplement('ITestInterface3')
  ->setArguments([$builder->literal('$c')])
  ->setParameters(['c' => 1]);

Zkompilovaný kód (code)

References

NEON (code)

services:
  g1:
    class: TestClass2
    parameters: [a: NULL, b: NULL]
    arguments: [%a%, %b%]

  g2: @g1

  g3:
    factory: @g1
    arguments: [1]

  g4:
    factory: @g1
    parameters: [b]
    arguments: [b: %b%]

  g5a:
    class: stdClass
    factory: @g1::foo()

  g5b:
    class: stdClass
    factory: @g1::foo
    parameters: [bar]
    arguments: [%bar%]

  g5c:
    class: stdClass
    factory: @g1::foo(%bar%)
    parameters: [bar]

  g5d:
    class: stdClass
    factory: @g1(%bar1%)::foo(%bar2%)
    parameters: [bar1, bar2]

Extension (code)

$builder = $this->getContainerBuilder();

$builder->addDefinition('g1')
  ->setClass('TestClass2')
  ->setArguments([$builder->literal('$a'), $builder->literal('$b')])
  ->setParameters(['a' => NULL, 'b' => NULL]);

$builder->addDefinition('g2')
  ->setFactory('@g1');

$builder->addDefinition('g3')
  ->setFactory('@g1')
  ->setArguments([1]);

$builder->addDefinition('g4')
  ->setFactory('@g1')
  ->setArguments(['b' => $builder->literal('$b')])
  ->setParameters(['b']);

$builder->addDefinition('g5a')
  ->setClass('stdClass')
  ->setFactory('@g1::foo');

$builder->addDefinition('g5b')
  ->setClass('stdClass')
  ->setFactory('@g1::foo')
  ->setArguments([$builder->literal('$bar')])
  ->setParameters(['bar']);

$builder->addDefinition('g5c')
  ->setClass('stdClass')
  ->setFactory('@g1::foo', [$builder->literal('$bar')])
  ->setParameters(['bar']);

$builder->addDefinition('g5d')
  ->setClass('stdClass')
  ->setFactory(new Statement([
      new Statement('@g1', [$builder->literal('$bar1')]),
      'foo'
    ], [$builder->literal('$bar2')])
  )->setParameters(['bar1', 'bar2']);

Zkompilovaný kód (code)

Setup

NEON (code)

services:
  h1:
    class: stdClass
    setup:
      - $a(1)
      - [@self, $a](1)
      - @self::$a(1)
      - foo(1)
      - [@self, foo](1)
      - @self::foo(1)

  h2:
    class: stdClass
    setup:
      - "$service->hello(?)"(@h1)
      - "$service->hi(?)"(@container)
      - "My\\Tracy\\Bar::init(?)"(@self)

Extension (code)

$builder = $this->getContainerBuilder();

$builder->addDefinition('h1')
  ->setClass('stdClass')
  ->addSetup('$a', [1])
  ->addSetup(new Statement(['@self', '$a'], [1]))
  ->addSetup('@self::$a', [1])
  ->addSetup('foo', [1])
  ->addSetup(new Statement(['@self', 'foo'], [1]))
  ->addSetup('@self::foo', [1]);

$builder->addDefinition('h2')
  ->setClass('stdClass')
  ->addSetup(new Statement('$service->hello(?)', ['@h1']))
  ->addSetup(new Statement('$service->hi(?)', ['@container']))
  ->addSetup(new Statement('My\\Tracy\\Bar::init(?)', ['@self']));
}

Zkompilovaný kód (code)

Currently working

I am currently digging deeper to serverless stuf. Also trying to do my best around Nette [contributte.org & componette.org]. Taking care of 242 libraries across various Github organizations.