Milan Felix Šulc
Milan Felix Šulc

I'm from Czech Republic and I have more then 10 years of professional experience with web/desktop application development. I'm open for new challenges!

Are you looking for my CV? Take a look .

Feel free to contact me hack[at]f3l1x.io.

  • Git
  • HTML5/CSS3/JavaScript
  • PHP / Nette / Symfony / Phalcon
  • Java / Java EE
  • Docker / Rancher / Kubernetes / Swarm
  • Websockets / Ratcher / ReactPHP
  • NodeJS / JavaScript
  • MySQL / PostgreSQL / MongoDB / Redis
  • Go
  • Python / Rust

30/05/2018 | Contributte - killer balíčky pro Nette Framework

Přehled všech balíčků v rámci Contributte pro Nette Framework. Určitě se najde vhodný i pro vás.

08/04/2018 | Nette Utils na PHP 7.2

S příchodem PHP 7.2 a rezervovaným slovem object musely nastat úpravy v nette/utils balíčku. Pojďme se podívat, co je potřeba upravit.

17/03/2018 | Nette Framework + Webpack 4

V rámci tréninku jsem vytvořil ukázkový projekt s Nette a Webpack 4.

05/02/2018 | Ukázky mapování Nette presenterů

Jednoduché i složité ukázky jak mapovat Nette presentery.

14/01/2018 | Tracy integrace do Nette

Tracy jiste každý, kdo používa Nette, zná, ale znáte všechny její nastavení?